Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Đang online 1
Lượt truy cập 105540

Shakers

Hardy Shaker đảm bảo rằng Bộ cảm biến và Bộ phát địa chấn mà bạn đã cài đặt đang hoạt động bình thường và mang lại cho bạn kết quả mà bạn cần. Cũng giống như các thiết bị đo áp suất và lưu lượng trong cơ sở của bạn cần kiểm tra hiệu chuẩn hàng năm, Bộ cảm biến và Máy phát địa chấn của bạn cũng vậy. Hệ thống này đặt việc kiểm tra hiệu chuẩn của các Bộ cảm biến và Máy phát địa chấn đó trong tầm kiểm soát của bạn và trong phạm vi ngân sách của bạn.


Chiến lược bảo trì hiệu quả về chi phí nhất là chiến lược dự đoán và chủ động, so với chiến lược bảo trì phòng ngừa hoặc chiến lược chạy đến thất bại. Toàn bộ tiền đề của một chương trình bảo trì dự đoán và chủ động dựa trên độ tin cậy và tính toàn vẹn của các đầu dò cung cấp thông tin kịp thời. Nếu đầu dò Địa chấn không hoạt động bình thường, bạn sẽ không nhận được giá trị mà bạn mong đợi để tạo ra lợi tức đầu tư mà bạn đã thực hiện. Hardy Shaker là một công cụ cần thiết để đảm bảo chiến lược bảo trì chủ động của bạn có hiệu quả.


Hardy Shaker có hai mẫu: HI-903 là dòng máy hàng đầu của chúng tôi và cung cấp bộ nhớ tích hợp, nhiều bài kiểm tra, báo cáo Excel tự động và vỏ máy mới chắc chắn. HI-913 cung cấp khả năng tiến hành thử nghiệm cảm biến rung động, khả năng thay đổi tần số mà không cần phải điều chỉnh biên độ, và một vỏ máy mới chắc chắn. Tất cả các Máy lắc Hardy đều có thể xác nhận toàn bộ vòng rung, từ đầu dò đến hệ thống đo lường. Tất cả Hardy Shaker đều có thể theo dõi được NIST.