SIL (Mức độ an toàn toàn vẹn) là một phương pháp hoặc đơn vị đo lường để xác định độ tin cậy của các hệ thống điện, điện tử và lập trình. Các sản phẩm dưới đây đã được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên tiêu chuẩn An toàn Chức năng IEC61508 để đạt được chứng chỉ SIL.

Sản phẩm Metrix có chứng nhận SIL

Cảm biến vận tốc 5485C

Có giấy chứng nhận SIL3 
Metrix 5485C là cảm biến vận tốc nhiệt độ cao với đầu dò vận tốc cuộn dây chuyển động, được thiết kế để sử dụng liên tục ở nhiệt độ cao lên đến 375°C. Nó được thiết kế cho tuabin khí và các máy móc khác có nhiệt độ bề mặt cao, nơi mong muốn có tín hiệu vận tốc.

Cảm Biến vận tốc ST5484E

Có giấy chứng nhận SIL2 
ST5484E là một máy phát vận tốc địa chấn khép kín kết hợp một gia tốc kế áp điện, bộ tích hợp tín hiệu, bộ dò đỉnh RMS và bộ điều hòa tín hiệu 4-20 mA thành một gói duy nhất.

Công tắc rung 5550 / 5550G

Có giấy chứng nhận SIL2 
Công tắc cơ học 5550 / 5550G được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu trong một gói duy nhất, giá cả phải chăng và cung cấp khả năng chống rung cho máy móc tốc độ thấp đến trung bình.

Trình điều khiển 3 dây MX2033

Có giấy chứng nhận SIL2 
MX2033 kết hợp hiệu suất của hệ thống đo lường độ gần dòng điện xoáy hoàn toàn tuân thủ API 670 với tính linh hoạt của khả năng cấu hình kỹ thuật số.

Cảm Biến tiệm cận MX2034 4-20 mA

Có giấy chứng nhận SIL2 
Máy phát tiệm cận MX2034 có thể cấu hình để đo độ rung xuyên tâm, vị trí dọc trục hoặc tốc độ. Nó kết hợp hiệu suất của hệ thống đo lường độ gần dòng điện xoáy hoàn toàn tuân thủ API 670 với tính linh hoạt của khả năng cấu hình kỹ thuật số.

Đầu dò tiệm cận MX8030

Có giấy chứng nhận SIL2 
Dòng đầu dò MX8030 bao gồm các đầu dò có đường kính đầu 8mm với đầu nối VibeLock và Cáp ba trục. Các mô hình này có sẵn với tất cả các kích thước ren tiêu chuẩn và cấu hình thân theo yêu cầu của Tiêu chuẩn API 670.

Cáp mở rộng tiệm cận MX8031

Có giấy chứng nhận SIL2 
Cáp mở rộng Metrix MX8031 có sẵn có và không có áo giáp bảo vệ và có tính năng VibeLockTM và Cáp ba trục. Chúng tương thích với tất cả các hệ thống đầu dò 5mm & 8mm dòng Metrix MX8030 và hệ thống đầu dò BN 3300 / 3300XL 5mm & 8mm.

Đầu dò tiệm cận MX2030

Có giấy chứng nhận SIL2 
Dòng đầu dò Metrix MX2030 bao gồm các đầu dò có đường kính đầu 5mm và 8mm. Các mô hình có sẵn với tất cả các kích thước ren tiêu chuẩn và cấu hình thân theo yêu cầu của Tiêu chuẩn API 670. Cả hai đầu dò đều cung cấp phạm vi 80 mil (2mm) đầy đủ và được thiết kế để cung cấp đầy đủ các đặc tính hiệu suất tuân thủ API 670 khi được sử dụng với cáp mở rộng MX2031 và trình điều khiển MX2033 phù hợp.

Cáp mở rộng tiệm cận MX2031

Có giấy chứng nhận SIL2 
Cáp mở rộng Metrix MX2031 có sẵn có và không có áo giáp bảo vệ. Chúng tương thích với tất cả các hệ thống đầu dò 5mm & 8mm dòng Metrix MX2030 và hệ thống đầu dò BN 3300 / 3300XL 5mm & 8mm.