Máy lắc Hardy Mới HI-903 và HI-913
Hệ thống này đặt việc kiểm tra hiệu chuẩn của Cảm biến địa chấn và Máy phát trong tầm kiểm soát của bạn và trong phạm vi ngân sách của bạn.

Các lợi ích và tính năng mới:

  • Điều chỉnh tần số và duy trì biên độ
  • Ổ đĩa flash USB / Báo cáo tự động (chỉ HI-903)
  • Vỏ Bão Pelican ™ bền chắc
  • Nhìn hiện đại hơn và giảm trọng lượng

> Xem thêm thông tin về Hardy Shakers mới