Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Đang online 1
Lượt truy cập 105519

Hệ thống giám sát

Cho dù bạn cần một màn hình cục bộ, khả năng báo động và tắt máy, ghi dữ liệu và khả năng giao tiếp bằng Modbus qua Ethernet TCP / IP; hoặc bạn cần xu hướng dữ liệu tạm thời và dạng sóng để cung cấp cái nhìn dự đoán về tình trạng máy của bạn, Metrix có giải pháp để đáp ứng các yêu cầu giám sát máy móc của bạn.